Author Archives: RR

Kā kļūt par radioamatieri Latvijā, 2018. gadā. 2. daļa – Eksāmens.

Eksāmens notiek 4 reizes gadā, pie nosacījuma. ja kāds vēlas šo eksāmenu kārtot. Eksāmenu laiki ir publicēti VASES mājas lapā. Es izvēlējos nestiept gumiju garumā un pieteicos uz eksāmenu 6. jūnijā. Lai to izdarītu, es aizpildīju pieteikuma veidlapu (1. lpp), parakstīju to ar drošu elektronisko parakstu un pārskaitīju naudu par eksāmenu kā norādīts šī dokumenta 3. lpp. Un nosūtīju MU kopiju un aizpildīto pieteikumu uz mājas lapā norādīto e-pasta adresi. Pēc noteikumiem, tas esot jāizdara vismaz 2 nedēļas iepriekš, praktiski, ņemot vērā mazo eksaminēties gribētāju skaitu, gan jau, ka nedēļa būs pietiekami.
Reģistrācija eksāmenam notiek no 11:00, pats eksāmens sākas 12:00 un ir atvēlēta stunda, lai atbildētu uz eksāmena jautājumiem. Es Eksporta ielā 5 ierados mazliet pēc 11:30, mans uzvārds jau bija iekšā laižamo sarakstā un sargs mani laipni pavadīja līdz eksāmena norises vietai 2. stāvā. Otrs eksaminējamais bija jau ieradies, tāpēc eksaminācijas komisijas vadītājs piedāvāja sākt eksāmenu ātrāk un mēs piekritām. Eksāmens bija, kā jau minēju, 40 jautājumi ar 4 atbilžu variantiem katrs. Daļa jautājumi bija tādi, kādus es netiku redzējis ne izmēģinājuma eksāmenā seminārā, ne arī iepriekšējo gadu eksāmenu jautājumos, kuri publicēti VASES mājas lapā, tomēr nevienas atkāpes no tēmām, kas minētas dokumentā “Radioamatieru eksaminācijas kārtība,” nebija.
Klēpjdatoros, uz kuriem notika eksāmens, interneta pieeja bija atslēgta, bet bija pieejama papīra lapa, kalkulators, pildspalva, pudele ūdens un glāze. Ļoti uzmanīgi vajag sekot norādījumiem uz ekrāna, savādāk var sanākt, ka jums šķiet, ka uz jautājumu atbildējāt, bet sistēma atbildi nav piefiksējusi. Es uz jautājumiem atbildēju apmēram 15 minūtēs, otram kungam tas prasīja nedaudz vairāk laika (viņš kārtoja eksāmenu uz A kategoriju), jo viņam bija grūtības ar latviešu valodu, tāpēc viens no eksaminācijas komisijas locekļiem tulkoja nesaprotamos jautājums un atbilžu variantus. Pēc eksāmena sistēma neiedeva atbildi par to, cik procenti no jautājumiem ir atbildēti pareizi.
Kad mēs abi bijām beiguši, eksaminācijas komisijas vadītājs atnāca, ielūkojās savā datorā un apsveica mūs abus ar veiksmīgi nokārtoto eksāmenu. Pēc noteikumiem, tam visam bija jānotiek ne ātrāk kā 15:00 tajā pašā dienā. Nu un pēc tam mums svinīgi tika izsniegtas CEPT rekomendācijām atbilstošas apliecības, man iesācēja, otram kungam radioamatiera, kuras bija sagatavotas un ielaminētas jau pirms eksāmena, kas norāda uz to, ka neviens nešaubījās, ka mēs eksāmenu nokārtosim.

Nākamais epopejas posms – radiostacijas iekārtošana Rīgā, dzīvoklī, tā lai nevianam nerodas iebildumi par antenām.

Kā kļūt par radioamatieri Latvijā, 2018. gadā. Ievads un 1. daļa – Seminārs.

Ievads

Jau ilgi spēlējos ar domu, ka vajag piepildīt bērnības sapni un kļūt par radioamatieri. Nu beidzot sāku to darīt.
Radioamatieris pēc MK noteikumu Nr. 529 definīcijas ir “fiziska persona, kura sakaru administrācijā ir nokārtojusi radioamatieru eksāmenu un saņēmusi radioamatiera eksaminācijas apliecību”, savukārt mana definīcija ir vienkārša, tas ir cilvēks, kas vēlas izzināt radio sakaru darbības dažādus aspektus un darīt to legāli.

Latvijā ir trīs radioamatieru kategorijas.
Visvienkāršākā un ierobežotākā ir C kategorija. Šīs kategorijas radioamatieris drīkst lietot tikai rūpnieciski ražotus raidītājus ar ierobežotu jaudu, drīkst raidīt tikai divos amatieriem atvēlētos radioviļņu diapazonos, 2 metru (144-146MHz) un 70 centimetru (430-440MHz) diapazonā un drīkst lietot tikai frekvences un fāzes modulāciju. Un to visu viņš drīkst darīt tikai Latvijā.
Augstākā kategorija ir A kategorija, šie amatieri drīkst darīt visu, ko drīkst darīt amatieri un šī kategorija ir starptautiski atzīta, līdz ar to A kategorijas amatieris aizbraucot uz kādu citu vairāk vai mazāk civilizētu valsti, var tur darbināt amatieru radio staciju atbilstoši vietējiem noteikumiem. Tomēr šī kategorija man šobrīd maz interesē, jo, lai to iegūtu, ir nepieciešama B kategorija, kuras man nav.
Nu un beidzot nopietniem iesācējiem visinteresantākā kategorija – B. Kategorija, kura arī ir starptautiski atzīta. Amatieris ar B kategoriju jau ir gandrīz pilnvērtīgs radioamatieris, viņš/viņa drīkst izmantot pašizgatavotas radiostacijas, noteiktos diapazonos drīkst raidīt ar 100W jaudu, drīkst izmantot gan balss sakarus, gan Morzes kodu (ja prot), gan arī mūsdienās tik populāros ciparu režīmus un galu galā drīkst savākt 1000 apstiprinātus kontaktus ar citiem radioamatieriem, lai varētu kārtot A kategorijas eksāmenu.

1. daļa – Seminārs

Valsts AS Elektroniskie Sakari, iestāde, kura ir atbildīga par radio ētera un citu līdzīgo nemateriālo dabas resursu sadalīšanu gribētājiem un šo resursu lietošanas uzraudzīšanu, rīko pirmseksāmena seminārus tiem, kas vēlas kļūt par radioamatieriem. Es uz šo semināru aizgāju un tas bija katra eirocenta vērts (kopā 3500), ko es par to samaksāju. Man bija iespēja kārtot eksāmenu testa režīmā vairākas reizes pēc kārtas, man bija iespēja parunāt ar rūdītiem radioamatieriem, kuri VASES atbild par radioamatieru dienesta darbību un man bija iespēja noskaidrot, ka visa tā darīšana ar radiostacijas būvi un nodošanu ekspluatācijā nav tik briesmīgi sarežģīta, kā varētu šķist skatoties uz visiem normatīvajiem aktiem.
Vispirms par eksāmenu. Kārtojams datorā, 40 jautājumi, katram četras iespēajmās atbildes, pareizi jāatbild un 60%, vai 24 jautājumiem. Zinot pamatskolas fiziku, nedaudz elektroniku, drošības tehniku, radio darbības pamatus, amatieru lietoto Q kodu, radio viļņu izplatīšanās ātrumu un pāris reizes pārlasot MK noteikumus Nr. 529, eksāmenu ir iespējams nokārtot bez problēmām. Man ar palīgmateriāliem (tie paši MK noteikumi un drošības tehnikas špikeris) izdevās dabūt 88 un 90%, bez palīgamateriāliem – 77%.
Pēc testa eksāmena ir semināra praktiskā daļa, reāli transīveri un reāli radio sakari semināra vadītāju izpildījumā (viņi ir radioamatieri, kā jau minēju), gan pīkstinot Morzes kodu, gan mēģinot ar Krievijas amatieriem sazināties balsī, gan ar Ķīnas amatieriem izmantojot FT8 protokolu. Galu galā mēs aizsēdējāmies vismaz pusstundu ilgāk, kā paredzēts, un aizpļāpājāmies par radioamatieru dienesta stāvokli Latvijā. Tas bija nenormāli interesanti, tāpēc semināru iesaku katram, kas vēlas kļūt par radioamatieri.

Nākamā daļa sekos, kad būšu nokārtojis eksāmenu, pieteikums jau aizsūtīts, eksāmens apmaksāts. Tagad ir divas nedēļas laika aizpildīt robus zināšanās.

Cheap power banks and why don’t they charge my Samsung S4 Active

Yesterday I bought cheap iWalk branded power bank to make my Ingress (read – working out) sessions last longer and to my dismay this power bank did not charge my phone while I played Ingress. Since not so long ago I developed this universal USB charger, I am well aware that at large charging currents (1A and more) there is quite a bit of a voltage drop in USB cable and at least modern Samsung phones sense this drop and reduce charging current. I cracked open iWalk and no surprise there, output at USB connector on bank side was 5.06V. Solution to this problem is to bring up output voltage to about 5.2V, which is still within USB specifications, but compensates for the voltage drop caused by thin USB cables.
Luckily iWalk used two easily identifiable adjustable switching step-up converters with resistor voltage divider feedback network, so all it takes to fix the issue, is to replace those resistors with new ones and see if that helps.
Stay tuned while Farnell delivers my resistors, once that happens, I promise to write a new blog post with some images.

Update – apparently that post I promised is not going to happen because there is something fishy going on with that power bank and I do not have time and/or will to figure what exactly.

Dear Atmel, Texas Instruments, Intel,…

… you all are big companies, you all say you support makers and hackers alike and you all are members of USB-IF. Maker community has a problem with USB-IF, which is probably best described in this blog post by Nick Johnson, so I thought, you, as members of this organisation and as supporters of maker community, could help convince USB-IF executives to be more open-minded and collaborative?

Thank you in advance,
Raivis Rengelis, one of makers

eID + Ubuntu 13.04 + Chrome/Chromium

1. Jāpierunā Ubuntu saprast karšu lasītāju, lai to izdarītu:
sudo apt-get install pcscd pcsc-tools

2. Pārliecinamies, ka karšu lasītāju sistēma atpazīst

pcsc_scan

3. no http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/pakalpojumi/ savācam latvia-eid-middleware_1.1.0-1_i386.zip un atpakojam sev ērtā vietā (un kāpēc tas nav deb?)

4. no sev ērtās atpakotās vietas zem root nokopējam opt uz /opt

5. atkal jau zem root no sev ērtās atpakotās vietas palaižam
DEBIAN/postinst configure

6. pārliecinamies, ka nekas nestrādā, jo pietrūkst mazliet vecākas libssl versijas, kā ubuntu 13.04 nāk komplektā pēc noklusējuma, tāpēc:
sudo apt-get install libssl0.9.8

7. pārliecinamies, ka nu jau kaut kas strādā
otlv-pintool

8. un nu to visu beidzot vajag pieskrūvēt Chrome/Chromium
sudo apt-get install libnss3-tools
export NSS_DEFAULT_DB_TYPE=sql
modutil -dbdir ~/.pki/nssdb -add "eID Module" -libfile /usr/lib/pkcs11/otlv-pkcs11.so -mechanisms FRIENDLY

9. importējam LVRTC saknes sertifikātus Chrome/Chromium no https://www.eparaksts.lv/lv/eid/lejupielades/pamata-sertifikati/

10. lietojam eID parakstu ar Chrome/Chromium visur, kur vien to ņem pretī, piemēram https://www.latvija.lv/

NB! “User PIN” ir PIN1 un “Signing PIN” ir PIN2

TCS34717 break-out or #SecretProject revealed [updated]

Jayson Tautic of TAUTIC ELECTRONICS LLC has teased his followers on twitter with some #SecretProject for a while and today was the big revelation – that is TSC34717 color/light sensor breakout.
Chip itself is a nice little gem by ams, first, it looks cool, second, it is capable of measuring R, G, B and overall luminosity with 16 bit precision each and has high dynamic range.
But there is a catch – it has weird power requirements, 3V supply and 1.8V I2C bus and it is very small. I made a decision to make the breakout 3.3V-5V compatible, so that it can be used with most popular development boards out there. Yes, I made that decision, because that was me who designed the breakout and pushed Jayson into producing and distributing it. Reason for not doing that myself is that I live in Latvia and small production runs of things like this is way more expensive than doing the same on the other side of Atlantic.
So there you are – 16bit color/light sensor with high dynamic range, compatible with 3.3V-5V hosts and communicating over I2C.
After getting first working prototypes done, joint decision was made to go on tindie with fundriser. That would let us find out if there is interest in this sensor and hopefully fund first production run. Meanwhile, I am working on Arduino library, so that break-out is usable from the day one with ever so popular prototyping platform.

The cool thing about this project is that I live in Latvia, Jayson lives in the USA and we have never met in person. Our only contacts are on internet, on twitter and tymkrs IRC.

[update]
the board is now on tindie – TSC34717 break-out fundraiser

Rye bread

Original is from http://www.7ravioli.com/namine-rugine-duona (give credit where credit is due)

0) Acquire rye flour, the coarser the flour, the darker the bread will be

1) Leaven
50gr of flour mix with 50gr of water, leave in warm place for 24h. On next day add 50gr of flour and 50gr of water, leave in warm place for 24h. Repeat for 3-4 days. At the end of 4/5th day you should have nicely fermented leaven.

2) First dough
Take all leaven you have from step 1 and mix with 4 cups of flour and 3 cups of warm water. Leave it to ferment for 5-8 hours, if it is relatively cold in the room, it may take longer. Perfect place for fermentation is heated floor. Dough is ready when it is full of bubbles and raised (check pictures in original post).

When first dough is ready put aside 2 cups of dough in fridge (above freezing temperatures), that will be your leaven for next batch of dough. Leaven can be left in fridge for up to 2 weeks. When ready for next batch, take it out of fridge, let it warm up and start from step 2.

3) Second, final dough
Take dough from previous step (less leaven you put aside), add:
4 cups of flour
6 tablespoons of sugar
2 tablespoons of salt
2-3 tablespoons of honey
2-3 tablespoons of cumin seeds
3-4 tablespoons of sunflower seeds
4-6 tablespoons of linseeds
4-6 tablespoons of pumpkin seeds
All those seeds are matter of taste and you can leave all of them out of recipe or add some other seeds or nuts or dried fruits to your taste.

Mixing it all up – take few tablespoons of water, dissolve honey, salt and sugar in it, add it to first dough, mix in and then add flour.
Leave ready dough to ferment for 3-5 hours. It should fill with bubbles and rise.

From ready dough form two loaves, sprinkle with flour, coat with oil, sprinkle some sunflower seeds on them, put loaves on baking paper.

Baking – preheat oven to 350°F, put your loaves in and bake for an hour and 15 to 30 minutes (experiment here). When bread is ready, take it out, slightly wet it with water using hands, wrap in clean cotton or linen towel, put it in plastic bag for 15 minutes, then take out of bag (but leave in towel) and leave your bread to cool down.

Never eat rye bread hot, it is not as tasty and good that way, in fact, the older the bread, the better it becomes.