Category Archives: Ham

Kā kļūt par radioamatieri Latvijā, 2018. gadā. 2. daļa – Eksāmens.

Eksāmens notiek 4 reizes gadā, pie nosacījuma. ja kāds vēlas šo eksāmenu kārtot. Eksāmenu laiki ir publicēti VASES mājas lapā. Es izvēlējos nestiept gumiju garumā un pieteicos uz eksāmenu 6. jūnijā. Lai to izdarītu, es aizpildīju pieteikuma veidlapu (1. lpp), parakstīju to ar drošu elektronisko parakstu un pārskaitīju naudu par eksāmenu kā norādīts šī dokumenta 3. lpp. Un nosūtīju MU kopiju un aizpildīto pieteikumu uz mājas lapā norādīto e-pasta adresi. Pēc noteikumiem, tas esot jāizdara vismaz 2 nedēļas iepriekš, praktiski, ņemot vērā mazo eksaminēties gribētāju skaitu, gan jau, ka nedēļa būs pietiekami.
Reģistrācija eksāmenam notiek no 11:00, pats eksāmens sākas 12:00 un ir atvēlēta stunda, lai atbildētu uz eksāmena jautājumiem. Es Eksporta ielā 5 ierados mazliet pēc 11:30, mans uzvārds jau bija iekšā laižamo sarakstā un sargs mani laipni pavadīja līdz eksāmena norises vietai 2. stāvā. Otrs eksaminējamais bija jau ieradies, tāpēc eksaminācijas komisijas vadītājs piedāvāja sākt eksāmenu ātrāk un mēs piekritām. Eksāmens bija, kā jau minēju, 40 jautājumi ar 4 atbilžu variantiem katrs. Daļa jautājumi bija tādi, kādus es netiku redzējis ne izmēģinājuma eksāmenā seminārā, ne arī iepriekšējo gadu eksāmenu jautājumos, kuri publicēti VASES mājas lapā, tomēr nevienas atkāpes no tēmām, kas minētas dokumentā “Radioamatieru eksaminācijas kārtība,” nebija.
Klēpjdatoros, uz kuriem notika eksāmens, interneta pieeja bija atslēgta, bet bija pieejama papīra lapa, kalkulators, pildspalva, pudele ūdens un glāze. Ļoti uzmanīgi vajag sekot norādījumiem uz ekrāna, savādāk var sanākt, ka jums šķiet, ka uz jautājumu atbildējāt, bet sistēma atbildi nav piefiksējusi. Es uz jautājumiem atbildēju apmēram 15 minūtēs, otram kungam tas prasīja nedaudz vairāk laika (viņš kārtoja eksāmenu uz A kategoriju), jo viņam bija grūtības ar latviešu valodu, tāpēc viens no eksaminācijas komisijas locekļiem tulkoja nesaprotamos jautājums un atbilžu variantus. Pēc eksāmena sistēma neiedeva atbildi par to, cik procenti no jautājumiem ir atbildēti pareizi.
Kad mēs abi bijām beiguši, eksaminācijas komisijas vadītājs atnāca, ielūkojās savā datorā un apsveica mūs abus ar veiksmīgi nokārtoto eksāmenu. Pēc noteikumiem, tam visam bija jānotiek ne ātrāk kā 15:00 tajā pašā dienā. Nu un pēc tam mums svinīgi tika izsniegtas CEPT rekomendācijām atbilstošas apliecības, man iesācēja, otram kungam radioamatiera, kuras bija sagatavotas un ielaminētas jau pirms eksāmena, kas norāda uz to, ka neviens nešaubījās, ka mēs eksāmenu nokārtosim.

Nākamais epopejas posms – radiostacijas iekārtošana Rīgā, dzīvoklī, tā lai nevianam nerodas iebildumi par antenām.

Kā kļūt par radioamatieri Latvijā, 2018. gadā. Ievads un 1. daļa – Seminārs.

Ievads

Jau ilgi spēlējos ar domu, ka vajag piepildīt bērnības sapni un kļūt par radioamatieri. Nu beidzot sāku to darīt.
Radioamatieris pēc MK noteikumu Nr. 529 definīcijas ir “fiziska persona, kura sakaru administrācijā ir nokārtojusi radioamatieru eksāmenu un saņēmusi radioamatiera eksaminācijas apliecību”, savukārt mana definīcija ir vienkārša, tas ir cilvēks, kas vēlas izzināt radio sakaru darbības dažādus aspektus un darīt to legāli.

Latvijā ir trīs radioamatieru kategorijas.
Visvienkāršākā un ierobežotākā ir C kategorija. Šīs kategorijas radioamatieris drīkst lietot tikai rūpnieciski ražotus raidītājus ar ierobežotu jaudu, drīkst raidīt tikai divos amatieriem atvēlētos radioviļņu diapazonos, 2 metru (144-146MHz) un 70 centimetru (430-440MHz) diapazonā un drīkst lietot tikai frekvences un fāzes modulāciju. Un to visu viņš drīkst darīt tikai Latvijā.
Augstākā kategorija ir A kategorija, šie amatieri drīkst darīt visu, ko drīkst darīt amatieri un šī kategorija ir starptautiski atzīta, līdz ar to A kategorijas amatieris aizbraucot uz kādu citu vairāk vai mazāk civilizētu valsti, var tur darbināt amatieru radio staciju atbilstoši vietējiem noteikumiem. Tomēr šī kategorija man šobrīd maz interesē, jo, lai to iegūtu, ir nepieciešama B kategorija, kuras man nav.
Nu un beidzot nopietniem iesācējiem visinteresantākā kategorija – B. Kategorija, kura arī ir starptautiski atzīta. Amatieris ar B kategoriju jau ir gandrīz pilnvērtīgs radioamatieris, viņš/viņa drīkst izmantot pašizgatavotas radiostacijas, noteiktos diapazonos drīkst raidīt ar 100W jaudu, drīkst izmantot gan balss sakarus, gan Morzes kodu (ja prot), gan arī mūsdienās tik populāros ciparu režīmus un galu galā drīkst savākt 1000 apstiprinātus kontaktus ar citiem radioamatieriem, lai varētu kārtot A kategorijas eksāmenu.

1. daļa – Seminārs

Valsts AS Elektroniskie Sakari, iestāde, kura ir atbildīga par radio ētera un citu līdzīgo nemateriālo dabas resursu sadalīšanu gribētājiem un šo resursu lietošanas uzraudzīšanu, rīko pirmseksāmena seminārus tiem, kas vēlas kļūt par radioamatieriem. Es uz šo semināru aizgāju un tas bija katra eirocenta vērts (kopā 3500), ko es par to samaksāju. Man bija iespēja kārtot eksāmenu testa režīmā vairākas reizes pēc kārtas, man bija iespēja parunāt ar rūdītiem radioamatieriem, kuri VASES atbild par radioamatieru dienesta darbību un man bija iespēja noskaidrot, ka visa tā darīšana ar radiostacijas būvi un nodošanu ekspluatācijā nav tik briesmīgi sarežģīta, kā varētu šķist skatoties uz visiem normatīvajiem aktiem.
Vispirms par eksāmenu. Kārtojams datorā, 40 jautājumi, katram četras iespēajmās atbildes, pareizi jāatbild un 60%, vai 24 jautājumiem. Zinot pamatskolas fiziku, nedaudz elektroniku, drošības tehniku, radio darbības pamatus, amatieru lietoto Q kodu, radio viļņu izplatīšanās ātrumu un pāris reizes pārlasot MK noteikumus Nr. 529, eksāmenu ir iespējams nokārtot bez problēmām. Man ar palīgmateriāliem (tie paši MK noteikumi un drošības tehnikas špikeris) izdevās dabūt 88 un 90%, bez palīgamateriāliem – 77%.
Pēc testa eksāmena ir semināra praktiskā daļa, reāli transīveri un reāli radio sakari semināra vadītāju izpildījumā (viņi ir radioamatieri, kā jau minēju), gan pīkstinot Morzes kodu, gan mēģinot ar Krievijas amatieriem sazināties balsī, gan ar Ķīnas amatieriem izmantojot FT8 protokolu. Galu galā mēs aizsēdējāmies vismaz pusstundu ilgāk, kā paredzēts, un aizpļāpājāmies par radioamatieru dienesta stāvokli Latvijā. Tas bija nenormāli interesanti, tāpēc semināru iesaku katram, kas vēlas kļūt par radioamatieri.

Nākamā daļa sekos, kad būšu nokārtojis eksāmenu, pieteikums jau aizsūtīts, eksāmens apmaksāts. Tagad ir divas nedēļas laika aizpildīt robus zināšanās.