Kā kļūt par radioamatieri Latvijā, 2018. gadā. 2. daļa – Eksāmens.

Eksāmens notiek 4 reizes gadā, pie nosacījuma. ja kāds vēlas šo eksāmenu kārtot. Eksāmenu laiki ir publicēti VASES mājas lapā. Es izvēlējos nestiept gumiju garumā un pieteicos uz eksāmenu 6. jūnijā. Lai to izdarītu, es aizpildīju pieteikuma veidlapu (1. lpp), parakstīju to ar drošu elektronisko parakstu un pārskaitīju naudu par eksāmenu kā norādīts šī dokumenta 3. lpp. Un nosūtīju MU kopiju un aizpildīto pieteikumu uz mājas lapā norādīto e-pasta adresi. Pēc noteikumiem, tas esot jāizdara vismaz 2 nedēļas iepriekš, praktiski, ņemot vērā mazo eksaminēties gribētāju skaitu, gan jau, ka nedēļa būs pietiekami.
Reģistrācija eksāmenam notiek no 11:00, pats eksāmens sākas 12:00 un ir atvēlēta stunda, lai atbildētu uz eksāmena jautājumiem. Es Eksporta ielā 5 ierados mazliet pēc 11:30, mans uzvārds jau bija iekšā laižamo sarakstā un sargs mani laipni pavadīja līdz eksāmena norises vietai 2. stāvā. Otrs eksaminējamais bija jau ieradies, tāpēc eksaminācijas komisijas vadītājs piedāvāja sākt eksāmenu ātrāk un mēs piekritām. Eksāmens bija, kā jau minēju, 40 jautājumi ar 4 atbilžu variantiem katrs. Daļa jautājumi bija tādi, kādus es netiku redzējis ne izmēģinājuma eksāmenā seminārā, ne arī iepriekšējo gadu eksāmenu jautājumos, kuri publicēti VASES mājas lapā, tomēr nevienas atkāpes no tēmām, kas minētas dokumentā “Radioamatieru eksaminācijas kārtība,” nebija.
Klēpjdatoros, uz kuriem notika eksāmens, interneta pieeja bija atslēgta, bet bija pieejama papīra lapa, kalkulators, pildspalva, pudele ūdens un glāze. Ļoti uzmanīgi vajag sekot norādījumiem uz ekrāna, savādāk var sanākt, ka jums šķiet, ka uz jautājumu atbildējāt, bet sistēma atbildi nav piefiksējusi. Es uz jautājumiem atbildēju apmēram 15 minūtēs, otram kungam tas prasīja nedaudz vairāk laika (viņš kārtoja eksāmenu uz A kategoriju), jo viņam bija grūtības ar latviešu valodu, tāpēc viens no eksaminācijas komisijas locekļiem tulkoja nesaprotamos jautājums un atbilžu variantus. Pēc eksāmena sistēma neiedeva atbildi par to, cik procenti no jautājumiem ir atbildēti pareizi.
Kad mēs abi bijām beiguši, eksaminācijas komisijas vadītājs atnāca, ielūkojās savā datorā un apsveica mūs abus ar veiksmīgi nokārtoto eksāmenu. Pēc noteikumiem, tam visam bija jānotiek ne ātrāk kā 15:00 tajā pašā dienā. Nu un pēc tam mums svinīgi tika izsniegtas CEPT rekomendācijām atbilstošas apliecības, man iesācēja, otram kungam radioamatiera, kuras bija sagatavotas un ielaminētas jau pirms eksāmena, kas norāda uz to, ka neviens nešaubījās, ka mēs eksāmenu nokārtosim.

Nākamais epopejas posms – radiostacijas iekārtošana Rīgā, dzīvoklī, tā lai nevianam nerodas iebildumi par antenām.

Leave a Reply